Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

Co o jarních prázdninách?

23.1.2018

 

Středisko volného času Včelín pořádá v době jarních prázdnin příměstské tábory pro děti od 6 let.
                            

Pondělí 19. 2. – ČOKOLÁDOVÁNÍ (180 Kč). Těšit se můžete na tematický program se sladkými soutěžemi, tvoření, hry, vaření dobrot aj.

Úterý 20. 2. – ZIMNÍ OLYMPIJSKÝ DEN (180 Kč). Čekají nás tradiční i netradiční olympijské sporty, tvoření na téma olympiáda aj.

Středa 21. 2. – VÝLET DO OLYMPIJSKÉHO PARKU V OSTRAVĚ (250 Kč). Zde si vyzkoušíme různé olympijské sporty a užijeme si spoustu zábavy.

V pondělí a úterý tábory probíhají od 8:00 do 15:30 hod. Děti můžete přivést již od 7:00. V ceně zahrnuto (dle zvoleného dne): obědy, pitný režim, výtvarný materiál, suroviny na vaření, jízdné, vstupné, pedagogický dozor. Děti můžete hlásit do 14. 2. Tábory se uskuteční v případě přihlášení nejméně 10 účastníků.