Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Přihlášky do jednotlivých zájmových útvarů lze vyzvednout v kanceláři SVČ Včelín nebo stáhnout na zde.

Č. účtu: 43 – 541 9910 217 / 0100, variabilní symbol: kód kroužku, do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení účastníka zájmové činnosti.

 

 

RODIČE S DĚTMI

DOPOLEDNÍ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ

BROUČCI – hravé dopoledne se cvičením

Cvičení, pohybové hry, říkadla a tvoření pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí ve spolupráci s rodiči.Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zažívají radost ze cvičení, jednoduchého tvoření a společné hry.

500 Kč/pol., úterý 9:15 – 11:00, SVČ Včelín, kód: 180201

VČELÍNEK – dopolední hrátky pro nejmenší

Hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme, rozvíjíme jemnou motoriku dětí od 1 do 4 let - bez rodičů. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí.Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zvykají si být samy bez rodičů.

500 Kč/pol., středa 9:00 – 11:00, SVČ Včelín, kód: 180202

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

SPORTOVNÍ KROUŽKY

GYMNASTIKA – PŘÍPRAVKA

Mini gymnastika a pohybové hry pro holčičky i kluky předškolního věku (od 3 do 7 let). Sportovní všestrannost, rozvíjení pohyblivosti, koordinace pohybů a rovnováhy, hravé seznamování s nářadím.

500 Kč/pol., pondělí 16:30 – 17:30, Sušil, gym. sál, kód: 180203

SPORTOVKY pro děti MŠ

Sportovní všestrannost – běhání, skákání, házení, ale také míčové hry. Pohybové hry s pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu. Od 3 do 7 let.

500 Kč/pol., čtvrtek 16:30 – 17:30, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň), kód: 180204

 

TANEČNÍ KROUŽKY

 
 

HVĚZDIČKY

Taneční přípravka pro děti od 5 do 6 let, hudebně pohybové hry, aerobik a taneční choreografie, show dance. Děti se naučí spojovat pohyb a rytmus s hudbou a správně si protáhnout tělo.

500 Kč/pol., úterý 16:00 – 17:00, SVČ Včelín, kód: 180206

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TANEČNÍ KROUŽKY

S novým tanečním lektorem!

MODERNÍ TANCE, SHOW DANCE

Pro všechny zájemce o tanec a různé moderní taneční styly, taneční choreografie s použitím rekvizit a kulis, tematické kostýmy.

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., kód: 180301

 • úterý 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • středa 16:00 – 17:00, SVČ Včelín (taneční zrcadlový sál)

STREET DANCE, TS EFFECT DANCE

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., kód: 180303

 • úterý 17:00 – 18:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • středa 17:00 – 18:00, SVČ Včelín (taneční zrcadlový sál)

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

FLORBAL

od 6 do 10 let

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., 3 x týdně 1000 Kč/pol., kód: 180305

 

 • pondělí 16:15 – 17:15, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • středa 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • pátek 15:00 – 16:00, Sušil

FLORBAL

od 11 do 15 let

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., kód: 180308

 

 • středa 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • pátek 14:00 – 15:00, Sušil
 
 

GYMNASTIKA MODERNÍ

Moderní a taneční gymnastika s náčiním. Osvojí si základní manipulaci se sportovním náčiním - švihadlem, obručí, míčem, stuhou i kuželem.

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., kód: 180312

 • 6 – 9 let, středa 15:30 – 16:30, Sušil gym. sál
 • 10 – 14 let, středa 14:30 – 15:30, Sušil, gym. sál
 • společná (nácvik sestav), úterý 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

GYMNASTIKA SPORTOVNÍ

Cvičení a pohybové aktivity na koberci a na nářadí. Osvojí si základní akrobatické cviky na koberci i cvičení na sportovním nářadí (kruhy, kladina, hrazda, přeskok …).

1 x týdně 500 Kč/pol., 2 x týdně 800 Kč/pol., kód: 180315

 • pondělí 15:00 – 16:30, Sušil gym. sál
 • čtvrtek 16:00 – 17:00, Sušil gym. sál

STOLNÍ TENIS

500 Kč/pol., čtvrtek 15:00 – 16:00, Sušil, kód: 180317

 
 

TENIS

500 Kč/pol., kód: 180319

 • čtvrtek 14:00 – 15:00, Sušil
 • pátek 16:00 – 17:00, Sušil

AEROBIK, ZUMBA

Aerobik, fitness, zumba, step aerobik, bosu ...

500 Kč/pol., čtvrtek 15:00 – 16:00, Sušil, společenský sál,

kód: 180321

 

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ AKTIVITY

KERAMIKA

1200 Kč/pol. (materiál v ceně), pondělí 15:00 – 16:30, keramická dílna SVČ Včelín,

kód: 180322

KLUB RUČNÍCH PRACÍ

Použití tradičních i netradičních rukodělných technik, výroba šperků, dekorací a ozdob.

700 Kč/pol. (materiál v ceně), 1 x za 14 dní, úterý 15:00 – 17:00, SVČ Včelín, kód: 180323

 

VŠEOBECNÉ KROUŽKY

VČELÍNSKÝ KLUB

5 x za rok, hry, soutěže, zábavná odpoledne, tvořivá činnost, příležitostné tematické přespání na Včelíně: Strašidelná noc, Karnevalová noc, Čarodějná noc ...

pátek, SVČ Včelín, 200 Kč/rok, kód: 180324

 

 

STŘEDOŠKOLÁCI A DOSPĚLÍ

RELAXAČNÍ A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

TAI – ČI

Relaxační cvičení s prvky tai – či.

500 Kč/pol., středa 18:00 – 19:00, Sušil – společenský sál, kód: 180401

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ŠPANĚLŠTINA začátečníci

1000 Kč/pol., pondělí 17:00 – 18:00, SVČ Včelín, kód: 180402

ŠPANĚLŠTINA mírně pokročilí

Znalost učebnice Fiesta I., 1. - 5. lekce.

1000 Kč/pol., pondělí 18:00 – 19:00, SVČ Včelín, kód: 180403

ŠPANĚLŠTINA středně pokročilí

Znalost učebnice Fiesta I., od 8. lekce.

1000 Kč/pol., dle domluvy, SVČ Včelín, kód: 180405

 

VÝTVARNÉ AKTIVITY

KERAMIKA (1x za 14 dní)

1500 Kč/pol. (materiál v ceně), úterý 16:30 – 18:30, keramická dílna SVČ Včelín, kód: 180404