Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Přihlášky do jednotlivých zájmových útvarů lze vyzvednout v kanceláři SVČ Včelín nebo stáhnout na zde.

Č. účtu: 43 – 541 9910 217 / 0100, variabilní symbol: kód kroužku, do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení účastníka zájmové činnosti.

Ukázkové hodiny jednotlivých zájmových útvarů budou probíhat v týdnu od 11. do 15. září 2017.

 

 

RODIČE S DĚTMI

DOPOLEDNÍ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ

BROUČCI – hravé dopoledne se cvičením (kód kroužku 170201)

Cvičení, pohybové hry, říkadla a tvoření pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí ve spolupráci s rodiči. Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zažívají radost ze cvičení, jednoduchého tvoření a společné hry.

400 Kč/pol., úterý 9:15 – 11:00, SVČ Včelín

VČELÍNEK – dopolední hrátky pro nejmenší (kód kroužku 170202)

Hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme, rozvíjíme jemnou motoriku dětí od 1 do 4 let - bez rodičů. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí.Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zvykají si být samy bez rodičů. (Kroužek otevřen při počtu nejméně 5 dětí.).

400 Kč/pol., středa 9:00 – 11:00, SVČ Včelín

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

SPORTOVNÍ KROUŽKY

GYMNASTIKA – PŘÍPRAVKA (kód kroužku 170203)

Mini gymnastika a pohybové hry pro kluky i holčičky předškolního věku. Sportovní všestrannost, rozvíjení pohyblivosti, koordinace pohybů a rovnováhy, hravé seznamování s nářadím. od 3 do 7 let,

400 Kč/pol., pondělí 16:30 – 17:30, Sušil, gym. sál

SPORTOVKY pro děti MŠ (kód kroužku 170204)

Sportovní všestrannost – běhání, skákání, házení, ale také míčové hry. Pohybové hry s pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu.

od 3 do 7 let,

400 Kč/pol., pondělí 16:15 – 17:15, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

 

TANEČNÍ KROUŽKY

HVĚZDIČKY baby (kód kroužku 170205)

Taneční přípravka, rytmika pro nejmenší, hudebně pohybové hry, aerobik a jednoduché taneční choreografie. Děti se naučí spojovat pohyb a rytmus s hudbou a správně si protáhnout tělo. od 3 do 6 let,

400 Kč/pol., úterý 16:30 – 17:30, SVČ Včelín

HVĚZDIČKY (kód kroužku 170206)

Taneční přípravka, hudebně pohybové hry, aerobik a taneční choreografie, show dance.Děti se naučí spojovat pohyb a rytmus s hudbou a správně si protáhnout tělo. od 6 do 8 let,

400 Kč/pol., úterý 15:30 – 16:30, SVČ Včelín

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA pro ZŠ (kód kroužku 170302)

Angličtina s využitím interaktivních pomůcek.

500 Kč/pol., dle domluvy, SVČ Včelín

HRAVÁ ŠPANĚLŠTINA pro ZŠ (kód kroužku 170303)

Seznamování s cizím jazykem přirozeně, hravě, ale účelně. Výuka plná pohody, v hodině práce s obrázky a dalšími interaktivními pomůckami.

500 Kč/pol., úterý 15:00 – 16:00, SVČ Včelín

 

TANEČNÍ KROUŽKY

SHOWDANCE (kód kroužku 170304)

Novinka! Pro všechny zájemce o tanec a různé taneční styly, kroužek je zaměřen na tvorbu a přípravu tanečních choreografií s použitím rekvizit a kulis. Showdance je tanec s příběhem, v tematických kostýmech, je plný emocí a zážitků, a to jak pro diváky, tak pro tanečníky.

400 Kč/pol., čtvrtek 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

TANEČNÍ SKUPINA EFFECT DANCE (kód kroužku 170305)

Street dance, hip – hop.

400 Kč/pol., pátek 17:00 – 18:00, SVČ Včelín

FLAMENCO PRO DĚTI (kód kroužku 170306)

od 10 let, 400 Kč/pol., čtvrtek 14:00 – 15:00, SVČ Včelín

AEROBIK, ZUMBA (kód kroužku 170307)

Aerobik, fitness, zumba, step aerobik, bosu ...

400 Kč/pol., čtvrtek 17:00 – 18:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

SPORTOVKY, ATLETIKA (kód kroužku 170308)

Pro děti 1. stupně ZŠ. Sportovní všestrannost – běhání, skákání, házení, ale také míčové hry a atletická abeceda. Pohybové hry s pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity rozvíjející rychlost, sílu, vytrvalost a obratnost přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu.

400 Kč/pol., úterý 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

IN-LINE KROUŽEK (sezónně) (kód kroužku 170309)

Pro všechny, kteří se chtějí naučit bruslit nebo se na bruslích zdokonalit a potrénovat.

400 Kč/pol., pátek 15:00 – 16:30, SVČ Včelín

FLORBAL (kód kroužku 170310)

od 7 do 10 let

1x týdně 400 Kč/pol., 2x týdně 600 Kč/pol

 

 • středa 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • pátek 15:00 – 16:00, Sušil

FLORBAL (kód kroužku 170311)

od 11 do 15 let

1x týdně 400 Kč/pol., 2x týdně 600 Kč/pol., 3 x týdně 800 Kč/pol.

 

 • pondělí 17:15 – 18:15, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • středa 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)
 • pátek 14:00 – 15:00, Sušil

GYMNASTIKA MODERNÍ (kód kroužku 170312)

Moderní a taneční gymnastika s náčiním. Holky se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a rovnováze. Osvojí si základní manipulaci se sportovním náčiním - švihadlem, obručí, míčem, stuhou i kuželem.

1x týdně

400 Kč/pol., 2 x týdně 600 Kč/pol.

 

 • 6 – 9 let, středa 15:30 – 16:30, Sušil gym. sál
 • 10 – 14 let, středa 14:30 – 15:30, Sušil, gym. sál
 • společná (nácvik sestav), úterý 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

GYMNASTIKA SPORTOVNÍ (kód kroužku 170313)

Cvičení a pohybové aktivity na koberci a na nářadí. Holky se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a rovnováze. Osvojí si základní akrobatické cviky na koberci i cvičení na sportovním nářadí (kruhy, kladina, hrazda, přeskok …). 1x týdně 400 Kč/pol., 2 x týdně

600 Kč/pol.

 

 • pondělí 15:00 – 16:30, Sušil gym. sál
 • čtvrtek 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

STOLNÍ TENIS (kód kroužku 170314)

400 Kč/pol., čtvrtek 16:00 – 17:00, Sušil

VOLEJBAL (kód kroužku 170315)

400 Kč/pol., dle domluvy

TENIS (kód kroužku 170316)

 • 500 Kč/pol.
 • čtvrtek 15:00 – 16:00, Sušil
 • pátek 16:00-17:00, Sušil

 

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ AKTIVITY

KERAMIKA (kód kroužku 170317)

1200 Kč/pol. (materiál v ceně), pondělí 15:00 – 16:30, keramická dílna SVČ Včelín

KLUB RUČNÍCH PRACÍ (kód kroužku 170318)

Výroba šperků, dekorací a ozdob.

600 Kč/pol. (materiál v ceně), 1 x za 14 dní, pátek 15:00 – 17:00, SVČ Včelín

VÝTVARKA (kód kroužku 170319)

Malujeme, kreslíme, vyrábíme, tradiční i netradiční výtvarná tvorba…

600 Kč/pol. (materiál v ceně), úterý 16:00 – 17:30, SVČ Včelín

 

VŠEOBECNÉ KROUŽKY

VČELÍNSKÝ KLUB (kód kroužku 170320)

1x za měsíc, hry, soutěže, zábavná odpoledne, tvořivá činnost, příležitostné tematické přespání na Včelíně: Strašidelná noc, Andělská noc, Karnevalová noc, Čarodějná noc ... pátek, SVČ Včelín,

200 Kč/rok

NERF, SEBEOBRANA (kód kroužku 170321)

Novinka! Nerf kroužek není jen bezhlavé střílení kolem sebe, je to společná kooperace v týmu. Pro zpestření nás čeká i základní výuka sebeobrany, různé dovednostní aktivity na zlepšení fyzické zdatnosti, zlepšení postřehů a zdokonalení střelby. 400 Kč/pol. (vlastní Nerf),

800 Kč/pol. (zapůjčený Nerf), středa 17:00 – 18:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň)

 

 

STŘEDOŠKOLÁCI A DOSPĚLÍ

RELAXAČNÍ A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

TAI – ČI (kód kroužku 170401)

Relaxační cvičení s prvky tai – či.

400 Kč/pol., středa 18:00 – 19:00, Sušil – společenský sál

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ŠPANĚLŠTINA mírně pokročilí (kód kroužku 170402)

Znalost učebnice Fiesta I., 1. - 6. lekce.

800 Kč/pol., pondělí 17:30 – 18:30, SVČ Včelín

ŠPANĚLŠTINA začátečníci (kód kroužku 170403)

800 Kč/pol., dle domluvy, SVČ Včelín

 

VÝTVARNÉ AKTIVITY

KERAMIKA (kód kroužku 170404)

1500 Kč/pol. (materiál v ceně), 1 x za 14 dní, úterý 16:30 – 18:30, keramická dílna SVČ Včelín