Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

Informace k přihlašování do družiny

15.6.2022

 

 

Vážení rodiče, Vaše dítě bude v případě zájmu ve školním roce 2022/2023 po skončení vyučování navštěvovat školní družinu Včeličky, která je určena dětem ze 3. a 4. tříd. Níže jsou uvedeny informační pokyny týkající se organizace provozu. Pokud máte o docházku dítěte do družiny v příštím školním roce zájem, přihlašujte seprostřednictvím klientského účtu na těchto odkazech: svcvcelin.iddm.cz/registrace (pokud se přihlašujete do organizace SVČ Včelín poprvé) nebo svcvcelin.iddm.cz/prihlaseni (pokud jste se již někdy přihlásili – např. do kroužku SVČ Včelín). Odkaz zkopírujte nebo ručně vepište do vyhledavače. V případě dotazů nebo potíží s přihlášením volejte na tel. 731 403 998.

V příštím školním roce bude z organizačních důvodů do školní družiny Včeličky přijato pouze 30 dětí. O umístění dětí do školní družiny rozhoduje datum přihlášení, přednost budou mít žáci nižšího ročníku, dojíždějící a děti bez kázeňských problémů.

Provoz školní družiny:   Pondělí - čtvrtek: 12:20 – 16:00

                                      Pátek: 12:20 – 15:45

Činnost ŠD Včeličky bude zahájena 2. 9. 2022 po skončení vyučování.

Výše úhrady: 700 Kč/pololetí.

Děti mají možnost se zapojit do činnosti kroužků SVČ Včelín v době konání družiny přímo ve škole, ve sportovní hale Sušil nebo v SVČ Včelín, kdy bude dle domluvy zajištěn odvod dětí. Podrobnější informace s rozpisem jednotlivých kroužků a informace o úhradě školní družiny obdržíte začátkem září.

 

SVČ Včelín, příspěvková organizace, www.svcvcelin.cz, tel. 731 162 816