Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

Keramický kroužek

6.9.2022

 

Vážení rodiče, nově otevíráme KERAMICKÝ KROUŽEK při ZŠ TGM. V tomto kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek keramiky rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a manuální zručnost, přináší dětem radost a možnost sebevyjádření. Děti si domů odnesou spoustu krásných výrobků. Kroužek bude probíhat 1 x za 14 dní v úterý v ZŠ TGM od 13:00 do 14:30 hod. Cena: 800 Kč/pololetí (materiál v ceně). Děti přihlašujte v družince Včeličky nebo na telefonním čísle 731 162 816.