Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

¡Viva Erasmus +!

18.11.2022

 

SVČ Včelín podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců, a proto jsme se zapojili se žádostí o grant do výzvy Erasmus+. Vzdělávací program Erasmus+ je projekt Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Naše školské zařízení se stalo úspěšným žadatelem v rámci výzvy Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých.

V rámci mobility byl zvolen týdenní vzdělávací kurz se zaměřením na historicko-společenská témata španělské společnosti s jejich přesahem do současnosti. Pořadatelem kurzu byla Nadace Univerzity Castilla – La Mancha v Toledu. Jelikož se jednalo o první realizaci v rámci výzev, absolvovala jsem tuto aktivitu také proto, abych motivovala zaměstnance k účasti a získala zkušenosti pro další zapojení do Erasmus+.

 

Toledo je bývalé královské město ležící ve středu Španělska. Stojí na vysokém skalnatém podloží obtékaném řekou Tajo. Jeho pestrá historie sahá až ke keltskému a římskému osídlení. V minulosti v Toledu žili několik staletí v míru Arabové, židé a křesťané. Díky tomu, že zde bylo několik století sídlo krále, zde můžeme najít přehršel stavebních památek a sakrálních staveb. Nachází se zde i památky připomínající významné osobnosti třech výše zmíněných kultur. Je dobré připomenout, že Arabové nechali původnímu obyvatelstvu jak křesťanskému, tak i židovskému, jeho náboženství. Vznikla tím unikátní evropská multikulturní společnost, která se několik století vzájemně obohacovala. V 8. až 12. století šlo o nejvyspělejší evropskou kulturu. Mimo jiné byly pro křesťanskou Evropu díky arabským a židovským překladatelům uchována v arabských překladech díla řeckých filozofů a vědců. Věděli jste, že díky těmto překladatelům dnes Evropa používá arabské číslice?

 

Kurz byl orientován na rozvoj kompetencí učitele španělského jazyka s důrazem na prohloubení jazykových znalostí a dovedností s využitím kreativních metod ve výuce. Kurz probíhal přímo ve Španělsku, přirozenou formou rozšiřoval i vědomosti v oblasti reálií. Zahrnoval aktivity zaměřené na učební styly a motivaci. Jeho součástí byly i odpolední akce typu zážitkové pedagogiky. Díky nim jsem si nejen prohloubila vědomosti o sociálním a historickém prostředí města, ale zkusila jsem si i prakticky výuku nových metodik tohoto typu pedagogiky, kterou v našem středisku realizujeme.

 

 

Jelikož jsem z České republiky byla v tomto termínu na univerzitě jediná, využívala jsem španělštinu neustále ve výuce i v komunikaci s kolegy ze 14 zemí celého světa (Spojených států amerických, Izraele, Bulharska, Francie, Itálie, Německa, Maďarska…).

Nabyla jsem spoustu zkušeností a znalostí, které se teď snažím předávat nejen účastníkům kurzů španělského jazyka, ale také kolegům a používám je i ve své řídící funkci. Program kurzu pro mě byl velmi přínosný a inspirativní. Seznámila jsem se také s učiteli z různých států, se kterými jsme si vzájemně předali své zkušenosti a znalosti z praxe. Myslím, že tyto kurzy a zahraniční pobyty by měly být samozřejmou součástí celoživotního vzdělávání učitelů a doufám, že naše středisko bude i dále úspěšným žadatelem o tento grant.


Více o programu na stránce: www.dzs.cz/program/erasmus

Autor: Ing. Dana Nováková