Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

VRATKY ZA KROUŽKY

28.5.2020

 

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání, od 11. 5. 2020 jsme opět začali s výukou v zájmovém vzdělávání. Dle účasti dětí i dospělých řešíme další výuku v jednotlivých kroužcích individuálně, tedy část kroužků pojede dál až do konce června, některé končí poslední květnový týden.Poměrná částka úplaty za neuskutečněné hodiny Vám může být na základě písemné žádosti vrácena. Bližší informace jsme zasílali mailem. Ke stažení - ŽÁDOST A. V případě, že děti nemohou navštěvovat kroužek z epidemiologických důvodů - pokud jsou samy ohrožené, nebo pokud žijí v jedné domácnosti s osobou s rizikovými faktory, lze zažádat o vrácení všech neodučených lekcí. Ke stažení - ŽÁDOST B.  V případě, že jste uplatňovali kroužek u zdravotní pojišťovny a budete chtít od nás i přesto tuto poměrnou částku vrátit, raději se informujte na jejich podmínkách. Vyplněnou písemnou žádost vhoďte do schránky umístěné na bráně areálu SVČ Včelín nebo předejte vedoucímu v kroužku, popř. pošlete poštou. Vyplněná žádost musí být s originál podpisem a nelze ji zaslat pouze naskenovanou! Žádost musí být podána do 30. 6. 2020.