Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

POZOR ZMĚNA! Startujeme až od 5. 10.!

24.8.2020

 

POZOR ZMĚNA! Vedení města Bystřice pod Hostýnem rozhodlo vzhledem k současnému nepříznivému vývoji epidemické situace přijmout s platností od 15. září 2020 mimořádná opatření. Jedním z nich je i přerušení činnosti Střediska volného času Včelín. Posouváme tedy úvodní hodiny všech kroužků na začátek října, konkrétně od  5. do 9. 10. PŘIHLÁŠKY I NADÁLE PŘIJÍMÁME (přihlášky vhazujte do schránky umístěné na bráně do areálu SVČ Velín). PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE I ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO ÚČTU. Těšíme se na vás! Pestrou nabídku sportovních, všeobecných a tanečních kroužků pro školní rok 2020/2021 naleznete v záložce "Nabídka kroužků", na FB, Instagramu nebo na plakátku.