Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

10 let

Slavíme vznik naší organizace

SVČ Včelín uzavřeno

24.8.2020

 

Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci, oznamujeme, že jsou na základě vládního nařízení všechna školská zařízení (školy, střediska volného času a školní družiny) uzavřena. Zároveň upozorňujeme, že hodiny budou nahrazeny, popř. bude poměrná část platby vrácena (za neuskutečněné hodiny od 5. října). Sledujte naše stránky, v případě změny vás budeme informovat. PŘIHLÁŠKY I NADÁLE PŘIJÍMÁME (přihlášky vhazujte do schránky umístěné na bráně do areálu SVČ Včelín). PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE I ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO ÚČTU. Těšíme se na vás! Pestrou nabídku sportovních, všeobecných a tanečních kroužků pro školní rok 2020/2021 naleznete v záložce "Nabídka kroužků", na FB, Instagramu.