Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

10 let

Slavíme vznik naší organizace

Vzpomínka na prázdniny

8.9.2021

 

Dříve než začal nový školní rok, zrekapitulovali jsme naše letní příměstské tábory. Nedá nám to, ale musíme se podělit o tento krásný obrázek Včelína, jehož autorkou je Sabinka Sitárová, která je naší věrnou účastnicí táborů, kroužků a soutěží. Obrázek vznikl na táboře s názvem Animáci a přesně vystihl letní pohodu, obklopující táborníky na začátku srpna a také i naše čtyři pedagogy. Moc děkujeme :-)