Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ, ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Přihlášky do jednotlivých zájmových útvarů lze vyzvednout v kanceláři SVČ Včelín nebo stáhnout zde.

Č. účtu: 43 – 541 9910 217 / 0100, variabilní symbol: kód kroužku, do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení účastníka zájmové činnosti.

 

 

RODIČE S DĚTMI

DOPOLEDNÍ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ

BROUČCI – hravé dopoledne se cvičením

Cvičení, pohybové hry, říkadla a tvoření pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí ve spolupráci s rodiči. Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zažívají radost ze cvičení, jednoduchého tvoření a společné hry.

1 x týdně, 600 Kč/pol., úterý 9:30 – 11:00, SVČ Včelín, kód: 190201

VČELÍNEK – dopolední hrátky pro nejmenší

Hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme, rozvíjíme jemnou motoriku dětí od 1 do 4 let - bez rodičů. Kroužek se zaměřením na všeobecný rozvoj dětí. Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zvykají si být samy bez rodičů.

1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 9:00 – 11:00, SVČ Včelín, kód: 190202

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 TAI-ČI

Relaxační cvičení s prvky tai–či pro děti od 5 do 8 let.

1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 17:00 – 18:00, SD Sušil – společenský sál, kód: 190301

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

GYMNASTIKA – PŘÍPRAVKA

Mini gymnastika a pohybové hry pro holčičky i kluky předškolního věku (od 3 do 7 let). Sportovní všestrannost, rozvíjení pohyblivosti, koordinace pohybů a rovnováhy, hravé seznamování s nářadím.

1 x týdně, 600 Kč/pol., pondělí 16:30 – 17:30, SD Sušil - gym. sál, kód: 190204

SPORTOVKY pro děti MŠ

Sportovní všestrannost pro děti od 3 do 7 let – běhání, skákání, házení, ale také míčové hry. Pohybové hry s pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu.

1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 16:00 – 17:00, SD Sušil - gym. sál, kód: 190205

 

TANEČNÍ KROUŽKY

HVĚZDIČKY

Taneční přípravka pro děti od 3 do 6 let, hudebně pohybové hry, aerobik a jednoduché taneční choreografie. Děti se naučí spojovat pohyb a rytmus s hudbou a správně si protáhnout tělo.

1 x týdně, 600 Kč/pol., úterý 16:00 – 17:00, SVČ Včelín – taneční zrcadlový sál, kód: 190206

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TAI-ČI

Relaxační cvičení s prvky tai–či pro děti od 5 do 8 let.

1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 17:00 – 18:00, SD Sušil – společenský sál, kód: 190301

 

TANEČNÍ KROUŽKY

Taneční skupina PROXIMA DANCE

Moderní tance, show dance, jazz dance. Taneční choreografie s použitím rekvizit a kulis, tematické kostýmy, zvládnutí základních gymnastických prvků podmínkou. Pro holky od 12 do 15 let. 1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 16:30 – 18:00, SVČ Včelín - taneční zrcadlový sál, kód: 190302

Taneční skupina EFFECT DANCE - KROUŽEK ZRUŠEN

Street dance, pátek 16:00 – 17:00 v SVČ Včelín, KROUŽEK ZRUŠEN!!! Děti od 8 let mohou chodit na street dance v pondělí od 17:00 do 18:30 do tělocvičny ZŠ TGM (1. stupeň - u kostela), mladší zájemci o tanec ve středu od 16:00 taktéž do tělocvičny ZŠ TGM - taneční skupina Maya.

Taneční skupina MAYA

Mix tanců pro holky i kluky od 6 let. 1 x týdně, 600 Kč/pol., středa 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň), kód: 190304

STREET DANCE, HIP HOP (nově pod vedením vicemistryně ČR)

Street dance a hip-hop pro holky i kluky od 8 let. 1 x týdně, 600 Kč/pol., pondělí 17:00 – 18:30, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň - u kostela) , kód: 190318

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

FLORBAL – pro 1. stupeň ZŠ

1 x týdně 600 Kč/pol., 2 x týdně 900 Kč/pol., 3 x týdně 1200 Kč/pol., kód: 190305

 

  • pondělí 14:00 – 15:00, tělocvična ZŠ Bratrství
  • středa 15:00 – 16:00, SD Sušil - velká hala
  • pátek 15:00 – 16:00, SD Sušil - gym. sál + hala

FLORBAL – pro 2. stupeň ZŠ

1 x týdně 600 Kč/pol., 2 x týdně 900 Kč/pol., kód: 190306


  • čtvrtek 14:00 – 15:00, SD Sušil - velká hala
  • pátek 14:00 – 15:00, SD Sušil - velká hala

FLORBAL – pro holky

600 Kč/pol., pondělí 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ Bratrství, kód: 190307

SPORTOVKY, ATLETIKA, MÍČOVKY

Sportovní všestrannost, základy atletiky, míčové a pohybové hry. Aktivity přispívající k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu. 600 Kč/pol., úterý 16:00 – 17:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň), kód: 190308

GYMNASTIKA MODERNÍ

Moderní a taneční gymnastika s náčiním. Děti si osvojí základní manipulaci se sportovním náčiním - švihadlem, obručí, míčem, stuhou i kuželem.

600 Kč/pol., středa 15:00 – 16:00, SD Sušil - gym. sál, kód: 190309

GYMNASTIKA SPORTOVNÍ

Cvičení, pohybové aktivity a základní akrobatické prvky na koberci a na nářadí (kladina, hrazda, přeskok …).

1 x týdně 600 Kč/pol., 2 x týdně 900 Kč/pol., kód: 190310


  • pondělí 15:00 – 16:30, Sušil gym. sál
  • čtvrtek 15:30 – 17:00, Sušil gym. sál

STOLNÍ TENIS

600 Kč/pol., pátek 14:30 – 15:30, SD Sušil, kód: 190311

TENIS

600 Kč/pol., pátek 16:00 – 17:00, SD Sušil, kód: 190312

AEROBIK, ZUMBA

Aerobik, fitness, zumba, step aerobik, bosu ... 600 Kč/pol., úterý 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ TGM (1. stupeň), kód: 190313

 

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ AKTIVITY

KERAMIKA

1200 Kč/pol. (materiál v ceně), čtvrtek 14:30 – 16:00, keramická dílna SVČ Včelín, kód: 190314

 

VŠEOBECNÉ KROUŽKY

MALÝ MYSLIVEC

Máte rádi přírodu a zajímá vás, co všechno mají myslivci na starost a co všechno musí znát a umět? Pokud ano, přijďte se podívat do našeho přírodovědného kroužku. Budou vás čekat mimo jiné vycházky do přírody, poznávání lesních zvířat, rostlin, ale také zvyky myslivců. Poznáte, o co všechno se starají a co všechno v lese dělají. Budeme si hrát, poznávat, stopovat a taky se trochu učit.

600 Kč/pol., 1 x za 14 dní, pátek 16:00 – 18:00 (úvodní schůzka 13. 9.), SVČ Včelín, kód:190315

LOVCI PODNIKAVÝCH DUCHŮ

Hluboké jeskyně, spletité uličky měst, hlubiny moří - tam všude čekají stopy vedoucí k Podnikavým duchům. Nikdo ale přesně neví, jací tajemní tvorové na cestě za nimi čekají a jaké nástrahy bude potřeba překonat. Dokážeš s kamarády rozluštit prastaré tajemství, staré svitky a jen těžko čitelné mapy? Prokážeš svoji chytrost i sílu paží. Cesta, která na vás čeká, není jednoduchá. Na jejím konci ale čeká královská odměna! Více se dozvíš na stránkách www.podnikavyduch.cz

600 Kč/pol., termín dle domluvy a počtu zájemců – svcvcelin@centrum.cz, 731 162 816, 731 403 998, kód: 190316

TEMATICKÉ VČELÍNSKÉ NOCI

I v tomto školním roce nás čekají tematická přespání na Včelíně, sledujte webové stránky.

 

 

STŘEDOŠKOLÁCI A DOSPĚLÍ

RELAXAČNÍ A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

TAI – ČI

Relaxační cvičení s prvky tai–či.

600 Kč/pol., středa 18:00 – 19:00, Sušil – společenský sál, kód: 190401

JÓGA PRO DOSPĚLÉ

Relaxační cvičení pro dospělé, protažení těla a zklidnění mysli, základní asány. 1x týdně 600 Kč/pol., 2x týdně 900 Kč/pol., kód: 190402

 

  • pondělí 9:00 – 10:00, SVČ Včelín – taneční zrcadlový sál - ÚVODNÍ HODINY CVIČENÍ PROBĚHNOU                  9. 9. a 23. 9. (16. 9. CVIČENÍ ZRUŠENO)
  • čtvrtek 17:30 – 18:30, SVČ Včelín – taneční zrcadlový sál - ÚVODNÍ HODINA CVIČENÍ PROBĚHNE 26. 9.

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ŠPANĚLŠTINA začátečníci

1200 Kč/pol., termín dle domluvy, SVČ Včelín, kód: 190403

ŠPANĚLŠTINA mírně pokročilí

1200 Kč/pol., termín dle domluvy, SVČ Včelín, kód: 190404

ŠPANĚLŠTINA pokročilí

Znalost učebnice Fiesta I., od 8. lekce.

1200 Kč/pol., termín dle domluvy, SVČ Včelín, kód: 190405

KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI

1000 Kč/pol., termín dle domluvy, úvodní schůzka čtvrtek 12. 9. v 16:00, SVČ Včelín, kód: 190406

 

 

Ukázkové hodiny jednotlivých zájmových útvarů budou probíhat v týdnu od 9. do 13. září 2019.

 

Můžete si nás najít i na Facebooku (https://www.facebook.com/St%C5%99edisko-Voln%C3%A9ho-%C4%8Casu-V%C4%8Del%C3%ADn-495877567255053/) a Instagramu (https://www.instagram.com/svcvcelin/)