O nás

Středisko volného času Včelín je příspěvková organizace zřízená městem Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem získalo do svého majetku budovu a areál vily Včelín, někdejšího domu malíře Františka Ondrúška. Po její rekonstrukci vzniklo zázemí pro činnost SVČ.

Starou zarostlou farskou zahradu zvanou Včelín koupil malíř František Ondrúšek (1861–1932) v roce 1912 a během následujícího roku na ní nechal vystavět dům ve stylu valašské architektury. Vilu pro něj postavil bystřický architekt Otto Zeman (1852–1926). Malíř, který předtím žil v Mnichově, Vídni, Paříži, Benátkách, se tu natrvalo usadil v roce 1920 a na Moravě už pak zůstal navždy. Na místě Ondrúškovy vily, jíž se také začalo říkat Včelín, opravdu od 16. století farní a obecní včelín býval. I slavný malíř ctil tradici místa a na zahradě pilně včelařil, zatímco v ateliéru maloval portréty. Po jeho odchodu v roce 1932 dům, zahrada i proslulý altán poněkud zpustly a zmlkly. Ale blíží se rok 2012, kdy se ve Včelíně kromě jiného jistě objeví i spousta malířů a zas v něm po dlouhé době bude jako v úle. Mistr by měl radost.
SVČ Včelín je zařízení, které nabízí smysluplné trávení volného času všem generacím.

Projekt "Středisko volného času – Včelín"

Město Bystřice pod Hostýnem zrealizovalo v letech 2010 - 2011 investiční projekt "Středisko volného času-Včelín", který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. V rámci projektu byla rekonstruována historická vila v ulici Kroužky v Bystřici pod Hostýnem a revitalizována byla přilehlá zahrada, která byla navíc doplněna o sportovní a hrací plochy – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, lezeckou stěnu a lanové centrum. V objektu jsou vybudovány klubovny, víceúčelový sál, kancelář a sociální zařízení; bezbariérový přístup do vily je zajištěn prostřednictvím vestavěného výtahu. Objekt je vybaven novou keramickou pecí a posilovnou. Stavební práce byly definitivně ukončeny dne 21.10.2011, kdy byla stavba předána městu zhotovitelskou firmou RAPOS, spol. s r.o. a dne 24.10.2011 proběhla kolaudace objektu. Celkové náklady projektu činily 14,7 mil Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 11,4 mil. Kč a vlastní zdroje města Bystřice pod Hostýnem 3,3 mil. Kč. Díky projektu tak vzniklo atraktivní a především tolik potřebné zázemí pro kvalitní práci s dětmi a mládeží v rámci organizovaných aktivit i pro aktivní trávení volné času obyvatel všech věkových generací města Bystřice pod Hostýnem a celého Podhostýnska.

Poslání SVČ Včelín

Spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především ve výchově k užitečnému trávení volného času. SVČ pracuje celoročně, a to i o sobotách, nedělích a svátcích.
Program je určen jak návštěvníkům pravidelných činností, tak i široké veřejnosti. Nabídka směřuje nejen k žákům školního věku, ale i k mládeži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům. Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových aktivit. Součástí provozu jsou také prázdninové činnosti.
SVČ pracuje i s ohroženými sociálními skupinami (integrace zdravotně a sociálně handicapovaných osob). Plní úkol v prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

Základní formy činnosti SVČ Včelín

  • Pravidelná zájmová činnost – organizovaná v zájmových útvarech, kroužcích, kurzech
  • Příležitostná zájmová činnost – cílem aktivit je při zajímavých příležitostech zaujmout děti a postupně je získat pro pravidelnou činnost (exkurze, výlety, turnaje, závody, soutěže, přehlídky, kulturní programy)
  • Prázdninová činnost – organizovaná pro děti a mládež v době školních prázdnin (příměstské tábory, relaxační pobyty)

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.