Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

O nás

 

Ing. Dana Nováková

 

Řídí organizaci, zajišťuje PR organizace,milovnice španělské kultury a jazyka, lektorka španělštiny, rukodělných aktivit a 

tanečnice flamenca.

 

Bc. Martina Sedlářová

 

Koordinátorka společenských akcí, vedoucí aktivit pro rodiče s dětmi, sportovní gymnastiky a pohybových a tanečních zájmových útvarů.

Dělá ji šťastnou pobyt v přírodě, cestování, "fajn inspirativní lidé" a dětský úsměv.

 

Dominik Plesník

 

Koordinátor sportovních akcí, vedoucí zajmových útvarů sportovního zaměření, trenér florbalu. Ve volném čase hraje volejbal, fandí hokejovému týmu PSG Berani Zlín a má rád dobré jídlo.

 

Jiří Dzurik

 

Zajištuje chod a provoz organizace.

 

Alena Zabloudilová

 

Zajišťuje administrativní a provozní záležitosti. Odpočine si nad dobrou knihou a procházkou v přírodě.

 

 

Miriam Ryšková

 

Vytváří krásné a čisté výukové a pracovní prostředí. Tvoří nejrůznější dekorace a oddechne si prací na zahrádce.

 

Jana Maťová

 

Stará se o aktivity ve školní družině.

 

 

 

Středisko volného času Včelín je příspěvková organizace zřízená městem Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem získalo do svého majetku budovu a areál vily Včelín, někdejšího domu malíře Františka Ondrúška. Po její rekonstrukci vzniklo zázemí pro činnost SVČ.

Starou zarostlou farskou zahradu zvanou Včelín koupil malíř František Ondrúšek (1861–1932) v roce 1912 a během následujícího roku na ní nechal vystavět dům ve stylu valašské architektury. Vilu pro něj postavil bystřický architekt Otto Zeman (1852–1926). Malíř, který předtím žil v Mnichově, Vídni, Paříži, Benátkách, se tu natrvalo usadil v roce 1920 a na Moravě už pak zůstal navždy. Na místě Ondrúškovy vily, jíž se také začalo říkat Včelín, opravdu od 16. století farní a obecní včelín býval. I slavný malíř ctil tradici místa a na zahradě pilně včelařil, zatímco v ateliéru maloval portréty. Po jeho odchodu v roce 1932 dům, zahrada i proslulý altán poněkud zpustly a zmlkly. Ale blíží se rok 2012, kdy se ve Včelíně kromě jiného jistě objeví i spousta malířů a zas v něm po dlouhé době bude jako v úle. Mistr by měl radost.
SVČ Včelín je zařízení, které nabízí smysluplné trávení volného času všem generacím.


SVČ Včelín SVČ Včelín SVČ Včelín SVČ Včelín


Projekt "Středisko volného času – Včelín"

Město Bystřice pod Hostýnem zrealizovalo v letech 2010 - 2011 investiční projekt "Středisko volného času-Včelín", který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. V rámci projektu byla rekonstruována historická vila v ulici Kroužky v Bystřici pod Hostýnem a revitalizována byla přilehlá zahrada, která byla navíc doplněna o sportovní a hrací plochy – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, lezeckou stěnu a lanové centrum. V objektu jsou vybudovány klubovny, víceúčelový sál, kancelář a sociální zařízení; bezbariérový přístup do vily je zajištěn prostřednictvím vestavěného výtahu. Objekt je vybaven novou keramickou pecí a posilovnou. Stavební práce byly definitivně ukončeny dne 21.10.2011, kdy byla stavba předána městu zhotovitelskou firmou RAPOS, spol. s r.o. a dne 24.10.2011 proběhla kolaudace objektu. Celkové náklady projektu činily 14,7 mil Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 11,4 mil. Kč a vlastní zdroje města Bystřice pod Hostýnem 3,3 mil. Kč. Díky projektu tak vzniklo atraktivní a především tolik potřebné zázemí pro kvalitní práci s dětmi a mládeží v rámci organizovaných aktivit i pro aktivní trávení volné času obyvatel všech věkových generací města Bystřice pod Hostýnem a celého Podhostýnska.Poslání SVČ Včelín

Spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především ve výchově k užitečnému trávení volného času. SVČ pracuje celoročně, a to i o sobotách, nedělích a svátcích.
Program je určen jak návštěvníkům pravidelných činností, tak i široké veřejnosti. Nabídka směřuje nejen k žákům školního věku, ale i k mládeži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům. Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových aktivit. Součástí provozu jsou také prázdninové činnosti.
SVČ pracuje i s ohroženými sociálními skupinami (integrace zdravotně a sociálně handicapovaných osob). Plní úkol v prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.Základní formy činnosti SVČ Včelín

 • Pravidelná zájmová činnost – organizovaná v zájmových útvarech, kroužcích, kurzech
 • Příležitostná zájmová činnost – cílem aktivit je při zajímavých příležitostech zaujmout děti a postupně je získat pro pravidelnou činnost (exkurze, výlety, turnaje, závody, soutěže, přehlídky, kulturní programy)
 • Prázdninová činnost – organizovaná pro děti a mládež v době školních prázdnin (příměstské tábory, relaxační pobyty)

 

 

Zvyšování kvality vzdělávání v SVČ Včelín

Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace, Kroužky 609, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 72041200 realizuje projekt - Zvyšování kvality vzdělávání v SVČ Včelín, registrační číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010932 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU

 

Projekt je realizován v rámci šablon:

 • Školní asistent v SVČ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
 • Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
 • Tandemové vzdělávání v SVČ
 • Klub pro účastníky SVČ
 • Projektový den v SVČ
 • Projektový den mimo SVČ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ

 

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností